Новости од индустријата

Дали е потребно да се избере должината на кабелот HDMI?

2021-03-05

Дали е тоа потребно е да се избере HDMICспособенLгнев?

Нема јасна граница за HDMICспособенЛ.гнев Самата организација HDMIпокажува дека сигналот HDMIможе да се пренесува преку 300 стапки.

 

Тоанавистина звучи како ништо да се избере вистинскиот HDMICспособенЛ.гнев.Но всушностклучно е да сеизбориeнанели wire lгневдодека сакаме тhe HDMIcспособенtransmits digital data with any best quality or no signal.

However, with some other cспособенtypes (like the коаксотcспособен), most HDMIcспособенs are using коаксотcспособенtechnology. On the one hand, it allows an affordспособенhigh-speed digital data connection, but on the other hand, it limits the maximumHDMI cспособенlгнев.

However, in fact, most wires provide a standard twisted-pair copper structure. Due to its signal attenuation, the usспособенlгнев is limited. The lгнев of 35 feet is more or less depending on the construction quality of the wire and its Conductive material.

Ти задржи2 поениво умот:

1. Т.eподолго HDMICспособенis usually more susceptible to interference from Home Appliances.

2. Т.eподолго HDMIВ.способене многу поскапо како што етреба подобро заштитен систем, подобри компоненти.

Tip: When избориing your HDMIcспособен, make sure it has the ideal lгнев for your requirements, ie as short as possible and се предлагане подолго од 35 стапки.

Потоа, you can save money and get a good performance while you избориe the right HDMICспособенLгнев.