Вести за компанијата

Какви се жиците за системот CATV?

2021-03-30

Кои се CATVсистемWиринг допаѓа?

 

 

CентрализиранаNметод за пресметка на етворк for CATV System Wиринг:

Овој метод се дефинира како: сите дистрибутери на подни гранки се концентрирани во просторијата со слаба струја, а кабелот за радиофреквенција е независно поставен од секој кориснички терминал (приклучок) до соодветната просторија за слаба струја за да се поврзе со дистрибутерот на филијалата.

 

Хоризонталниот дел од Коаксијален Ц.способен RG6, the calculation method of cспособен usage:

 

Average cспособен length = (horizontal distance of the farthest user terminal + horizontal distance of the nearest user terminal)/2+2H (H——floor height)

 

Actual average cспособен length = average cспособен length × 1.1+ (termination tolerance, usually 3)

 

Total number of cспособенs required = total number of user terminals x actual average cспособен length (m)

 

Забелешка:Хоризонталното растојание на најоддалечениот и најблискиот кориснички терминал е вистинското растојание од полето за дистрибуција на подот до најоддалечениот и најблискиот приклучок за корисник, вклучително и реалното хоризонтално растојание за рутирање. Ако е поставена кутија за дистрибуција на подови во повеќе спрата, треба да се вклучи и соодветната висина на подот.